Onze missie en waarden

Wij houden van onze steden zoals ze zijn: mooi en rijk aan cultuur en natuur.

Binnenkort worden we, ondanks de juridische procedure die wij recent opgestart zijn, mogelijk één stad _ Tongeren-Borgloon_, zoals onlangs beslist door beide stadsbesturen en dit tegen de wil van de meerderheid van de bewoners in.

Een burgerpartij zonder burgers zal niets of niemand kunnen bewegen, zeker geen stadsbesturen die bewezen hebben Oost-Indisch doof te zijn voor wat er leeft bij de bevolking.

Vandaar onze oproep aan alle burgers, die zich geroepen voelen om onze beweging te steunen en/of er hun ‘steentje’ kunnen aan bijdragen, elk op zijn/haar manier, met één doel voor ogen: een stad van en voor haar burgers (→ ‘Burgers Eerst’).

Laat het ons weten en sluit u aan.

Als burgerpartij willen we weten wat er leeft bij de burger, willen we de voelhorens zijn die de huidige stadsbesturen missen.

Als burgerpartij willen we het reilen en zeilen in de steden scannen, om vervolgens met een duidelijke en goed onderbouwde visie de toekomst van de steden Tongeren en Borgloon te helpen plannen, met respect voor hun geschiedenis en wars van elke verschraling van stad & dorp en het landschap eromheen.

Als burgerpartij willen we de burger aan het woord laten, hem/haar betrekken bij het beleid, en willen we voorkomen dat een minder mondige burger niet aan bod komt en een meer kwetsbare burger vergeten wordt.

Als burgerpartij zijn we samen één en trekken we allen aan het zelfde zeel.

Als burgerpartij bouwen we aan de stad van morgen: een duurzame stad, een stad met een open geest, een stad met toekomst … ook voor de komende generaties.

Wie wenst aan te sluiten met de burgerpartij ‘Burgers Eerst’ geeft aan dat hij of zij het eens is met de voornoemde doelen, die de beweging vooropstelt.