Onze visie

 

Onze grootste prestatie tot nu: de maskers van onze politici zijn afgelegd. 

Ze houden geen rekening met de wil van de bevolking.

Burgers Eerst wil in de eerste plaats luisteren naar de noden van de burgers en hen een stem geven. Dat kan op verschillende manieren.

Eén manier om te wegen op het beleid is door deel uit te gaan maken van de politiek.

Burgers Eerst denkt daarover na maar wil vooral groeien als burgerpartij. We zijn ontstaan als actiegroep tegen de fusie en weten nu dat burgers ook van aan de zijlijn hun stem kunnen laten gelden. We hebben het de politici zeer moeilijk gemaakt de voorbije maanden en onze grootste realisatie is dat zij zich hebben bloot gegeven en hun maskers hebben moeten afleggen.

Politici hebben de burger niet betrokken in het fusieverhaal. Burgers worden door bestuurders te vaak weggezet als emotionelen waarvan de mening niet gefundeerd is op ratio.

Bestuurders denken een patent te hebben op nuchterheid en willen burgers behoeden voor emotionele keuzes alsof die geen basis hebben waar rekening mee gehouden moet worden.

Wij willen niet louter rekenen met cijfers maar vooral met mensen.

We strijden tegen armoede - geven senioren een stem - stellen de dorpen op dezelfde hoogte als het stadscentrum - zorgen voor kwetsbaren - zien graag betrokken buren - vragen een stop van dure prestigeprojecten - pleiten voor onderwijs waarbij iedereen de begeleiding krijgt die nodig is - betrekken jongeren - kopen lokaal - houden onze stad proper en veilig - plannen mobiliteit op basis van cijfers – maken ons klaar voor het klimaat van de toekomst - respecteren erfgoed en cultuur - maken werk van samenleven in een multiculturele stad - willen een aantrekkelijke stad - een stadsbudget in evenwicht - florerende bedrijven en middenstand.

Wij zijn Burgers Eerst, wij luisteren Eerst en zullen dan wegen op het beleid.