Ons verhaal

In maart 2023 nemen een handvol, bezorgde burgers, onder de naam ‘Tongeren Eerst’, het initiatief om deur aan deur en in weer en wind handtekeningen te verzamelen om een volksraadpleging tegen de geplande fusie van Tongeren met Borgloon af te dwingen.

Vier weken later, op 12 april, legt een deurwaarder het bundel handtekeningen neer bij het stadsbestuur, dat zich erg tegen haar zin wettelijk verplicht weet een volksraadpleging te organiseren.

Gedurende de daarop volgende maanden informeert ‘Tongeren Eerst’ de Tongenaar objectief en grondig met een 20 blz. tellende brochure over de gevolgen van een fusie.

Op zondag, 3 september gaan 5.500 Tongeren stemmen; 80% van hen stemt tegen een fusie.

Op 17 oktober 2023 beslist de nagenoeg voltallige gemeenteraad om de proteststem van het volk en van de 400 scanderende mensen vóór het stadhuis te negeren: de volledige meerderheid stemt met 23 leden vóór de fusie.

Tijdens onze anti-fusie campagne gaven veel mensen die we spraken aan dat ze nood hebben aan een warme samenleving en dat ze als burger willen gehoord worden en dat een fusie, die boven hun hoofden en tegen hun zin werd beslist, hen het gevoel gaf dat ze als burger van geen tel waren en het stadsbestuur hen in de kou liet staan.

Tongeren Eerst vertolkt voor veel mensen de stem die ze zelf niet hard genoeg kunnen verheffen. Dat is de reden van het bestaan van de burgerpartij: het bestuur wijzen op bestuurlijke fouten die ingaan tegen het creëren van een hechte samenleving waarin individuen maar ook verenigingen en organisaties, bevolkt door gedreven mensen, zich inzetten voor mekaar.

Een samenleving groeit van onderuit en een bestuur dient alles in het werk te stellen om die groei een kans te geven. Wij willen aan wijken, dorpen en stadskernen het woord geven want we willen dat politiek er voor hun is en niet andersom.

Burgerpartij ‘Tongeren Eerst’ gaf de onbegrepen burger een stem en bekwam dat hij/zij kon gaan stemmen vóór of tegen de fusie.

Nu het stadsbestuur de uitslag van de volksraadpleging naast zich neergelegd heeft en daarmee blijk gegeven heeft dat ze lak heeft aan de mening van haar burgers, willen wij als burgerpartij er zijn voor de inwoners van Tongeren en Borgloon en daarom veranderen we onze naam in ‘Burgers Eerst’.

Burgers Eerst zal er zijn voor alle burgers en aan al de inwoners van Tongeren en Borgloon een stem geven.