Januari 2024

Actie Mobiliteit

Wij vinden een goede basisbereikbaarheid belangrijk.
Iedereen in de samenleving moet zich makkelijk kunnen verplaatsen.
Mensen zonder wagen of rijbewijs, kwetsbare groepen, jongeren en ouderen, …
Nochtans maakt het nieuw mobiliteitsplan van de Lijn dit niet makkelijk.
Bushaltes verdwenen en buslijnen werden afgeschaft. Burgers Eerst ijvert voor het herstel van het mobiliteitsplan van voor 6 januari 2024.
Maar ook goede en voldoende fietspaden dragen bij tot een aangename stad met minder autoverkeer en rust.
De stadsbesturen van Tongeren en Borgloon scoren zeer slecht op de stedelijke scan die Vlaanderen uitvoerde. Het fietsbeleid laat sterk te wensen over.Fietsers staan in de kou en mensen kunnen niet gemotiveerd raken om de fiets te nemen door een gebrekkig fietsbeleid.Burgers Eerst ijvert voor meer fietspaden, oog voor de zwakke weggebruiker en een degelijk openbaar vervoer.

zwaan burgers eerst

Blijf op de hoogte

Volgs ons op Sociale Media